M A T U R I T N Í   Z K O U Š K Y:

 

Složení maturitních komisí - podzim 2018

  Maturitní komise podzim 2017-2018 Zobrazit | Stáhnout   Náhled dokumentu:    

Podzim 2018 - termíny náhradních
a opravných zkoušek

    MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018 Název dílčí části MZ   Termín Písemné práce a didaktické testy společné části   3. - 5. 9. 2018     

Kritéria hodnocení zkoušek
profilové části maturitní zkoušky

  Obor vzdělání: OBCHODNÍ AKADEMIE Zobrazit | Stáhnout  (.pdf)   Obor vzdělání: EKONOMICKÉ LYCEUM Zobrazit | Stáhnout  (.pdf)     Obor vzdělání: HOTELNICTVÍ Zobrazit | Stáhnout  (.pdf) 

Sdělení MŠMT -– kritéria hodnocení
pro maturitní období 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky Zobrazit | Stáhnout  ČJL - kritéria hodnocení písemných prací   Zobrazit | Stáhnout ČJL - kritéria hodnocení ústní zkoušky

Maturitní zpravodaj pro předměty:
cizí jazyk, matematika, český jazyk a literatura

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zveřejnilo pro potřeby maturantů tři nová čísla  "Maturitních zpravodajů", která jsou tematicky zaměřena na maturitní zkoušku z cizího jazyka, matematiky a českého jazyka a literatury. Maturitní zpravodaj č. 44: Cizí jazyky Zobrazit | Stáhnout Maturitní zpravodaj č. 45: Matematika Zobrazit | Stáhnout Maturitní zpravodaj č. 46: Český jazyk a

Složení maturitních komisí - jaro 2018

  Třída  A4. Zobrazit | Stáhnout  (.pdf)   Třída  E4. Zobrazit | Stáhnout  (.pdf) 

Jednotné zkušební schéma - MZ jaro 2018

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018.   Jednotné zkušební schéma MZ jaro 2018: přílohy 1 - 8 Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 12. 1. 2018 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

VPŽ = výsledkový portál žáka

  Výsledkový portál žáka je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který mají maturanti uveden na výpisu z přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2018. Bude rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2018. Do výsledkového portálu se mohou žáci registrovat od 2. ledna 2018. Podrobné informace k registraci jsou k dispozici na adrese VPŽ.   Jaké

Maturitní zpravodaj č. 43
- přihlašování žáků k MZ 2018

  CERMAT = Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě vydalo nové číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje širokou veřejnost s novinkami a organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 a zároveň přináší podrobné informace o přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Měli by si ho podrobně prostudovat nejen všichni maturanti, ale i zainteresovaní pedagogičtí pracovníci. Všichni žáci současných závěrečných ročníků v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou jsou povinni nejpozději do 1. prosince 2017 podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018. Předvyplněné přihlášky obdrží žáci naší školy od svých třídních učitelů nejpozději do 16. listopadu 2017. Maturitní

Maturitní práce ve školním roce 2017 - 2018

     Pravidla a harmonogram maturitní práce a její obhajoby  Zobrazit | Stáhnout Kritéria hodnocení maturitní práce Zobrazit | Stáhnout Struktura maturitní práce Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 2. 10. 2017 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Profilová část MZ 2017-2018

Profilová část maturitních zkoušek je plně v kompetenci ředitele školy a skládá se ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Forma profilové zkoušky   a)  písemná zkouška b)  praktická zkouška c)  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí d)  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí   Přehled povinných a nepovinných zkoušek v jednotlivých oborech vzdělání   Přehled zkoušek v profilové části MZ pro jednotlivé obory vzdělání  Zobrazit | Stáhnout  Profilová část pro obor  O B C H O D N Í   A K A D

Školní seznam literárních děl: 2017 - 2018

  Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2017 - 2018    Seznam obsahuje 70 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií: 1.   Světová a česká literatura do konce 18. století   minimálně 2 literární díla

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

  V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017. Kritéria hodnocení (formát PDF) Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 29. 3. 2017 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Katalogy požadavků zkoušek společné části
maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016.   Český jazyk Zobrazit | Stáhnout   Matematika       Zobrazit | Stáhnout

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita